Close

Udeležili smo se mednarodnega prevajalskega dogodka v Dubrovniku

ND Focus – Elia’s networking days for Executives

Direktor podjetja, Gregor Rosulnik, se je 9. maja 2019 udeležil mednarodnega dogodka ND Focus – Elia’s networking days for Executives v Dubrovniku.

Prevajalska agencija GORR je ponosna članica panožne organizacije European Language Industry Association, ki med drugim vsako leto organizira več mednarodnih srečanj na različnih lokacijah po Evropi. Cilj udeležbe je izboljšava poslovanja Prevajalske agencije GORR. Na dogodku se je direktor sestal in srečal s strankami, potencialnimi strankami, dobavitelji, parternji itd. S tem je učvrstil odnos z obstoječimi strankami in povečal možnosti za pridobitev novih poslov. Dodatno je pridobil nova znanja na področju prevajanja, lokalizacije in prodaje naših storitev.