Close

Direktor podjetja GORR v programskem komiteju Locworld

Direktor podjetja, Gregor Rosulnik, skupaj z največjimi podjetji iz različnih koncev sveta, kot so IKEA, Cisco, Adobe in Skyscanner, soustvarja program za največjo konferenco in sejem v naši panogi z imenom LocWorld.

Kaj sploh je LocWorld in zakaj je pomembno, da podjetje GORR aktivno sodeluje na teh srečanjih? Na konferenci in sejmu LocWorld se trikrat letno srečamo z največjimi kupci storitev prevajanja in lokalizacije, kot so Google, Microsoft, Oracle, ter dobavitelji storitev prevajanja, lokalizacije, tolmačenja in drugih povezanih storitev. Skupaj se učimo in prosto širimo znanje ter izkušnje iz panoge. Strokovnjaki iz različnih področij predstavijo svoje vsakodnevne izzive in rešitve, ki so jih uspešno implementirali v procese svojih podjetij, kupcev in drugih deležnikov.

Na teh dogodkih spoznavamo zelo uspešne prakse, ki omogočajo podjetju GORR, da se tehnološko zelo hitro razvija in s tem omogoča strankam, da še naprej hitro prejemajo visokokakovostne storitve.

Veliko čast, ki nas je doletela, ne jemljemo kot samoumevno in prevzemamo odgovornost za pripravo visokokakovostnega programa, ki bo omogočal napredek sleherniku in družbi nasploh.