BLOGY A POSTŘEHY TÝKAJÍCÍ SE ÚSPĚŠNÉHO RŮSTU

Sedm způsobů využití chatbotu ChatGPT v překladatelském oboru 

Využití nástrojů umělé inteligence může být v různých oborech výhodné, a proto jsme se zamysleli nad způsoby, jakými je možno využít v překladatelském oboru. 

ChatGPT je nový revoluční nástroj, který způsobuje opravdu velký rozruch. Využití nástrojů umělé inteligence může být v různých oborech výhodné, a proto jsme se zamysleli nad způsoby, jakými je možno využít v překladatelském oboru.  

Čím se chatbot ChatGPT liší od ostatních? 

ChatGPT se učí na rozsáhlém souboru textů, včetně knih, článků a webových stránek, a k osvojení vzorců a struktury lidského jazyka využívá algoritmus hloubkového učení, kterému se říká transformátor. Proto je jednou z jeho klíčových vlastností schopnost vést rozhovor s uživatelem.  

Jak se dá chatbot ChatGPT využít v překladatelském oboru? 

Zde je sedm způsobů, jak se dá chatbot ChatGPT využít k urychlení a zlepšení překladatelského procesu: 

1. Strojový překlad: 

ChatGPT dokáže generovat strojový překlad textů. Můžete do něj vložit zdrojový text a on pro vás vygeneruje překlad v cílovém jazyce. Ale pozor: strojový překlad není dokonalý a vyžaduje následnou editaci živým překladatelem. 

2. Vyhodnocení kvality překladu: 

ChatGPT dokáže velmi dobře vyhodnotit kvalitu překladu. Můžete do něj vložit přeložený text, chatbot ChatGPT ho porovná se zdrojovým textem a navrhne, která místa by se dala opravit nebo upravit. Pomáhá vám tedy zajistit přesnost a vysokou kvalitu překladu.  

3. Správa terminologie: 

Chatbot ChatGPT může spravovat terminologii překladatelského projektu. Můžete do něj vložit termíny, pro které vám navrhne ekvivalent v cílovém jazyce, včetně definice a příkladů využití v textu.  

4. Vytváření obsahu: 

Snad nejpřevratnějším využitím je možnost vytváření kreativního obsahu. ChatGPT vám může pomoct napsat blogové posty na dané téma, vyhledat klíčová slova pro SEO optimalizaci, vygeneruje pro vás popisky, tweety a další posty na sociální sítě. 

5. Pomoc s komunikací: 

ChatGPT může generovat e-maily. Pokud potřebujete napsat zdvořilý, ale nekompromisní e-mail překladateli, který nedodržel termín odevzdání překladu, můžete o to požádat chatbota ChatGPT. 

6. Identifikace jazyka:  

ChatGPT umí identifikovat jazyk vloženého textu, což může být velmi užitečné v případě, že pracujete s vícejazyčným obsahem. 

7. Asistence pracovních postupů: 

ChatGPT může pomáhat s pracovními postupy v memoQ. Pokud zapomenete, jak importovat soubory ve formátu JSON do memoQ, můžete o to požádat chatbota ChatGPT a on to provede za vás. 

Jak je zřejmé, ChatGPT může být pro překladatele velmi užitečným nástrojem. Je nicméně důležité pamatovat na to, že živý překladatel je nenahraditelný a výstupy chatbota je vždy potřeba pečlivě zkontrolovat a v případě potřeby upravit. To platí především v dnešní době, v počáteční fázi vývoje tohoto nástroje, kdy stále testujeme a hodnotíme jeho spolehlivost. Proto je třeba chatbota ChatGPT využívat s jistou opatrností. 

Co číst dál?

Sedm způsobů využití chatbotu ChatGPT v překladatelském oboru 

Využití nástrojů umělé inteligence může být v různých oborech výhodné, a proto jsme se zamysleli nad způsoby, jakými je možno využít v překladatelském oboru. 

Spočívá budoucnost překladu ve strojovém překladu?  

V tomto článku se zamyslíme nad tím, zda je strojový překlad skutečně budoucností překladu jako takového. 

Tlumočení na dálku 

Věděli jste, že kromě klasického konsekutivního a simultánního tlumočení GORR nabízí i službu tlumočení na dálku?

© 2023 GORR. Vse pravice pridržane