BLOGY A POSTŘEHY TÝKAJÍCÍ SE ÚSPĚŠNÉHO RŮSTU

Tlumočení na dálku 

Věděli jste, že kromě klasického konsekutivního a simultánního tlumočení GORR nabízí i službu tlumočení na dálku?

Věděli jste, že kromě klasického konsekutivního a simultánního tlumočení GORR nabízí i službu tlumočení na dálku? Zajímá vás, jak to funguje? Zde jsou podrobnější informace. 

Tlumočení na dálku se neprovádí na místě, ale po internetu. Získalo na popularitě zejména v nedávném období nejistoty a k jeho rozšíření určitě přispěl i extrémně rychlý a nezadržitelný vývoj nových technologií. 

Jaké nástroje umožňují tlumočení na dálku? 

K tlumočení na dálku se využívají různé on-line nástroje, včetně aplikací Zoom, Skype, Webex a Microsoft Teams. 

Jak přesně to funguje? 

Je to velmi jednoduché. Stačí tlumočníka pozvat na schůzku, stejně jako ostatní účastníky jednání, konference nebo jiné on-line události. Účastníci se pouze zalogují do vybraného on-line nástroje, nasadí si sluchátka a zvolí si správný jazykový kanál. 

Co je třeba udělat před on-line událostí s tlumočníkem 

Vždy doporučujeme, abyste poslali tlumočníkovi podklady k tlumočení s předstihem, nebo mu alespoň sdělili téma a program dané události. Tlumočník vám za to bude vděčný, zejména pokud se jedná o odborné téma, neboť se bude moct na svou práci řádně připravit. Je také vhodné předem otestovat zvolené on-line prostředí, abyste se ujistili, že všechno funguje v naprostém pořádku. Velmi doporučujeme on-line setkání s tlumočníkem ještě před zahájením události a otestování všech využívaných prostředků. 

Jaké jsou výhody tlumočení na dálku? 

Tlumočení na dálku má nepopiratelné výhody, mezi které patří nižší náklady, neboť zákazník nemusí platit tlumočníkovi cestovné a ubytování. Odpadají i náklady na tlumočnické vybavení, jako jsou tlumočnické kabiny a sluchátka, a náklady na technika, který zajišťuje hladký průběh tlumočení po technické stránce. Tlumočení na dálku je také šetrnější k životnímu prostředí, neboť odpadá nutnost všech účastníků cestovat na určené místo. Další výhodou pro zákazníky je možnost výběru z většího počtu tlumočníků, neboť již nejsou vázáni místem konání události. I z organizačního hlediska je vše rychlejší, neboť jak již bylo řečeno, odpadá zařizování cesty a ubytování pro tlumočníka a instalace tlumočnického zařízení. 

A jaké jsou nevýhody? 

Událost pořádaná on-line samozřejmě není srovnatelná s živou událostí. Všichni se pravděpodobně shodneme na tom, že se toho v on-line prostoru mnoho ztratí, alespoň tedy opravdový lidský kontakt. Při on-line setkání také musíme počítat s možnými technickými komplikacemi, které mohou narušit hladký průběh. Samotné prostředí by nicméně nemělo mít vliv na kvalitu poskytnutých tlumočnických služeb. Dobrý a zkušený tlumočník odvede skvělou práci v jakémkoli prostředí. 

Co číst dál?

Sedm způsobů využití chatbotu ChatGPT v překladatelském oboru 

Využití nástrojů umělé inteligence může být v různých oborech výhodné, a proto jsme se zamysleli nad způsoby, jakými je možno využít v překladatelském oboru. 

Spočívá budoucnost překladu ve strojovém překladu?  

V tomto článku se zamyslíme nad tím, zda je strojový překlad skutečně budoucností překladu jako takového. 

Tlumočení na dálku 

Věděli jste, že kromě klasického konsekutivního a simultánního tlumočení GORR nabízí i službu tlumočení na dálku?

© 2023 GORR. Vse pravice pridržane